Proč se stát skautem

Našim hlavním cílem je aby s z nás a z našich členů vyrůstali lidé, kteří se ztotožňují se skautskými hodnotami a principy.

I když to vypadá, že si v klubovně jen hrajeme, tak i každou hrou se něco konkrétního učíme. Spolupráci, férovost, pravdomluvnost…. Náš program vždy tvoříme tak, abychom mohli všichni spolu všestranně rozvíjet naše dovednosti. Mluvíme spolu o morálních hodnotách stejně často, jako hrajeme na babu, chodíme do lesa, nebo vaříme na ohni.

Díky tomu skauty v kolektivu často poznáte, aniž by museli mít kroj. Jsou to aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o sebe. Všímají si, co se děje kolem, a často dění sami mění a zlepšují.

Podobně dobře se umí postarat i sami o sebe. Skauti a skautky totiž odmala trénují život ve skupině. Umí se tak nejen přizpůsobit, ale i jasně vyjádřit a prosadit. Také se díky pevným vazbám v oddílu jen málokdy cítí sami.